AVEM NEVOIE DE CONTABIL

Best Credit Adviser isi mareste echipa.

Cautam o persoana cu vaste cunostinte in domeniul financiar-contabil, energica, vesela, cu simtul umorului bine dezvoltat, dar serioasa atunci cand situatia o cere. Avem o echipa frumoasa din care vrem sa faci si tu parte.

contabil

Pe cine cautam:

Studii:

 • absolvent al invatamantului superior economic de specialitate

Vechime:

 • sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu, cuprinzand toate aspectele activitatii financiar-contabile

Cunostinte:

 • sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si financiar-contabil;

-sa posede cunostinte solide in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiar-contabil;

 • sa probeze o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate;

Aptitudini:

 • inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza);
 • capacitate de organizare si conducere a activitatii serviciului;
 • capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
 • corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii;

Atitudini:

 • obiectivitate in aprecierea si analiza situatiilor economice, financiare si sociale, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare)

CE TREBUIE SA FACI DACA VEI FI CONTABIL LA BEST CREDIT ADVISER

Responsabilitatile unui contabil la Best Credit Adviser

 • organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
 • organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele care exercita acest control;
 • raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii.
 • raspunde de evidenta formularelor cu regim special;
 • organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale;
 • raspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar, efectuind personal sau prin alta persoana imputernicita, cel putin lunar si inopinant controlul casieriei, atit sub aspectul existentei faptice a valorilor banesti cit si sub aspectul securitatii acestora;
 • asigura si raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
 • supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational;
 • supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor;
 • asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare;
 • efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant, pe care o prezinta in consiliul de administratie si respectiv adunarii generale a asociatilor;
 • este consultat de catre entitatile functionale ale societatii in legatura cu problemele referitoare la activitatea serviciului;
 • este consultat de catre conducerea societatii in probleme care sunt de competenta serviciului;
 • participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul serviciului;
 • reprezinta societatea in cazurile incredintate prin delegare;
 • raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative;
 • raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila;
 • raspunde disciplinar, civil, material si penal, pentru pagubele provocate unitatii prin executarea defectuoasa a atributiilor sau prin neexecutarea acestora.

Daca vrei sa stii cine suntem, citeste descrierea companiei noastre. Daca vrei sa aflii mai multe despre serviciile noastre poti accesa pagina destinata serviciilor (credite de nevoi personale, credite pentru locuinte, credite auto sau consultanta financiar-bancara). Ne poti urmari activitatea si pe pagina noastra de Facebook.